Better together

”Better Together” är Microsofts benämning på den utökade funktionalitet man får om man ansluter en Lync Phone Edition till en dator med Lyncklient (via USB).  Man får då utökad funktionalitet så som tillgång till röstbrevlåda, samtalsloggar och kalenderinformation.